ינואר, 2006

קזבלנקה.

"כל אשה יפה מתה פעמיים," היתה אומרת דודה לאה.   "פעם אחת כשמגיע יומה לעבור לעולם הבא, ופעם אחת,  הרבה לפני כן,   כשיופיה מסתלק ממנה,…