אפריל, 2010

שישה עשר שירי תקווה, ושנה חדשה…

שישה עשר שירי תקווה… רוב הזמן נדמה לי שאני כותב לעצמי, מאיר את החדר, מתבונן בעץ שמכסה את הקירות, מתחיל לקשור מילים בין המקלדת לבין הצלילים שאני שומע ורוצה שכולם ישמעו, חולם…