Uncategorized

התשוקות המכונפות שלה

השבוע נכחתי בהרצאה מעניינת מאוד של חיים שמש במסגרת סדרת ההרצאות של מרכז הצעירים בבאר שבע – תעשיית המוזיקה. ההרצאה היתה מאירת עיניים ומסמררת…