Uncategorized

ריח סוכר

  הקול של האישה העיר אותי, אדוני, אדוני, אנחנו סוגרים, מצטערת, אדוני?! על רקע החשיכה שבין שלל פנסי החירום, מצאתי את עצמי מביט בה,…

הייקו יום השואה

אבא אל תלך ביתי בוכה בשער זה יום השואה יצאתי לפני שקמת חזרתי אחרי שנרדמת DAYJOB לבד בקרון האורות המתרחקים חלומות ביתי

על מותו הפיוט

על מותו הפיוט

הרבה זמן לא כתבתי. לא בא לי להסביר למה הפסקתי ולא בא לי להגיד שחזרתי.  רק היו לי כמה דברים להגיד אז אני כותב….