בלובנד, עשרים שנה אחרי הכחול הגדול.

8.6.1999 היום לפני עשרים שנה, נשלחו הדיסקים של בלובנד ממחסני הד ארצי אל עבר חנויות המוזיקה בארץ. בדיוק שני עשורים חלפו מאז שהתנגנו התווים:  רה, לה, מי, פה דיאז.  זו היתה הפתיחה של ערים וזיכרון, כך נפתח האלבום של בלובנד, כך הסתיימו חיי הראשונים והתחילו חיי השניים.  רה, לה, מי, פה דיאז.  הקול הנוגה ולאה…

לב, רחבת הריקודים

היי שלום, פני את וכבר פני זכר

ואלו היו דברי ימי ירושלים, אהובתי ואני גיששנו מדי ערב ברחובות העיר, אל הקודש אל החול, אל הגוף ואל הנפש. בגנים ציבוריים קוששנו רגעים בצל ענפי הזית אחד מהשני. חום ומתיקות, רוך וקושי, האושר הרטיב את קצות האצבעות בדמות דבש וחלב אנושי הניגר ביננו הוא מופיע, וכדרכם של מי שמצאו את שחפשו בנסיון הראשון, לא…

FACT by FACT

שלוש פעמים שינתה אותי ירושלים מהקצה אל הקצה. בפעם הראשונה זה קרה כשנולדתי שם ב~1970,  בפעם השניה היתה ב-1988 כשהגעתי אליה כעתודאי צעיר שחולם להיות פט מת'יני וההופעות של נושאי המגבעת בימי שישי בפרגוד שינו אותי לחלוטין.  השינוי השלישי התחולל ב~1999 כשחזרתי אל העיר אותה החרמתי במשך חמש שנים תמימות ופגשתי שם את יורם מפאקט. עמוס זכרונות טורדנים ומעיקים מעברי…