FACT by FACT

שלוש פעמים שינתה אותי ירושלים מהקצה אל הקצה. בפעם הראשונה זה קרה כשנולדתי שם ב~1970,  בפעם השניה היתה ב-1988 כשהגעתי אליה כעתודאי צעיר שחולם להיות פט מת'יני וההופעות של נושאי המגבעת בימי שישי בפרגוד שינו אותי לחלוטין.  השינוי השלישי התחולל ב~1999 כשחזרתי אל העיר אותה החרמתי במשך חמש שנים תמימות ופגשתי שם את יורם מפאקט. עמוס זכרונות טורדנים ומעיקים מעברי…