Lee Hazlewood

בבוקר של קטיפה כה ריק,  לי הייזלווד, מת.

בבוקר של קטיפה כה ריק, לי הייזלווד, מת.

לי הייזלווד – בורא העולמות יש תמונה שתלויה במרכז הסלון שלי. ילד וילדה יושבים משני צדדיו של איש במעיל גשם חום וארוך. האיש נראה משועשע אך מעמיד פנים…